Hino hỗ trợ phí trước bạ đối với dòng xe tải hino Series 500 FL euro 4