Hino 8 tấn | Hino FG8JT7A UTL – Thùng dài 10m | Thùng mui bạt - Bửng Nâng

Hino 8 tấn | Hino FG8JT7A UTL – Thùng dài 10m | Thùng mui bạt - Bửng Nâng

Hino 8 tấn | Hino FG8JT7A UTL – Thùng dài 10m | Thùng mui bạt - Bửng Nâng

1.341.000.000đ

Hino 8 tấn | Hino FG8JT7A UTL – Thùng dài 10m | Thùng mui bạt - Bửng Nâng
Bình chọn sản phẩm:
Hotline: 0989 117 718